Hvem er jeg?

  • Privatpraktiserende ergoterapeut med speciale i behandling af ansigt, mund og svælg
  • Har mere end 15 års erfaring i ergoterapi
  • Har bred erfaring og specialviden omkring undersøgelse og behandling af skader i ansigt, mund og svælg samt håndtering af dysfagi
  • Har gennemført flere udviklingsorienterede projekter omkring dysfagi og håndtering heraf
  • Har gennemført flere kurser og foredrag omkring dysfagi til forskellige målgrupper, eksempelvis pårørende, frivillige, organisationer og sundhedsfagligt personale
  • I gang med en 2-årig “Instruktøruddannelsen – håndtering af øvre dysfagi”, hvor jeg er en ud af ialt 6 ergoterapeuter på landsplan, der er blevet optaget på studiet
  • Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte mig

Presseomtale fra ETF konference omkring dysfagi