Hvad er dysfagi?

Dysfagi betyder besvær med at synke, spise/drikke. Dysfagi er en forstyrrelse i synkeprocessen, og det kan medføre at du hoster og får maden galt i halsen ved indtagelse af et måltid. Årsagen til dysfagi mangfoldige og omfatter både neurologiske og strukturelle tilstande.

Hvem får dysfagi?

Dysfagi kan ramme alle og er ikke en sygdom i sig selv. Det kan opstå som en naturlig del af aldring, eller som følge af mange sygdomme, eksempelvis demens, parkinson, hjerneskade, sklerose, KOL, hoved-hals cancer (skader i mund og svælg efter stråle/kemobehandling), dårlig tandstatus og dårlig mundhygiejne.

Derudover kan man have pådraget sig muskel- eller nerveskader i ansigtet, som kan medføre lammelser eller nedsat følesans i dele af ansigtet, som gør at man bliver “asymmetrisk” i ansigtet, og det kan medføre problematikker i forbindelse med spiseaktivitet.

Dysfagi påvirker trivsel

Nedsat spisefunktion kan opleves som en væsentlig forringelse af livskvalitet- både fysisk og psykisk, da måltider både er et behov for næring og energi, og et vigtigt socialt aspekt, både for en selv og ens pårørende. En normal synkemekanisme er essentiel af hensyn til ernæringen, men også fordi den sikrer, at luftvejene beskyttes i forbindelse med synkning.

Symptomer på dysfagi

 • hoste (fejlsynk) eller rømmen i forbindelse med indtagelse af mad/drikke
 • problemer med at håndtere mad/drikke i munden, der kan evt. være madrester i munden efter endt måltid
 • problemer med at tygge/synke maden
 • maden sætter sig fast i halsen
 • mad/væske løber ud af munden
 • problemer med at få vejret i forbindelse med måltidet
 • bruger lang tid på et måltid eller opgiver måltidet
 • har en uklar, “våd” stemme
 • undgår visse madvarer
 • utilsigtet vægttab
 • ofte lungebetændelse og evt. indlæggelser på sygehuset (kan skyldes lungebetændelse pga. fejlsynk)