Ergoterapi og ADL

Ergoterapi tilbydes til personer, som af forskellige grunde har problemer med at udføre deres daglige aktiviteter, eller som risikerer at få det i fremtiden, f.eks. en forværring af helbredet i forbindelse med en operation, en blodprop, knoglebrud, fald eller muskel, nerve og led skader .

Jeg bruger ADL aktiviteter (Almindelig Daglig Levevis) som middel og mål til forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forbindelse med min ergoterapeutiske behandling og genoptræning .