Ergoterapi og ADL

Ergoterapi tilbydes til personer, som af forskellige grunde har problemer med at udføre deres daglige aktiviteter, eller som risikerer at få det i fremtiden. Det kan f.eks. være der sker en forværring af helbredet i forbindelse med sygdom, en operation, en blodprop, knoglebrud, fald eller muskel, nerve og ledskader.

Vi bruger ADL aktiviteter (Almindelig Daglig Levevis) som middel og mål til forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forbindelse med den ergoterapeutiske behandling og genoptræning. Herudover benytter vi forskellige behandlings- og træningsredskaber som tilpasses dine individuelle behov og ønsker i det ergoterapeutiske forløb.