Velkommen til ergoterapien.dk

Privatpraktiserende specialistgodkendt ergoterapeut.

Specialiseret behandling af skader i ansigt, mund og svælg samt dysfagi.

Specialiseret ergoterapeutisk behandling og genoptræning.

Kurser, foredrag og temadage.